بایگانی برای برچسب: کارمند

ویژگی‌های کلیدی یک مدیر اطلاعات و مدیر فناوری خوب

ویژگی‌های کلیدی یک مدیر فناوری و مدیر اطلاعات خوب

در شرکت‌ها دو عنوان به نام‌های مدیر فناوری یا به اختصار: CTO و  مدیر اطلاعات یا CIO وجود دارد که تعریف نقش و وظایف آنها معمولا مبهم است. در این مطلب یک شناخت کلی از وظایف و تفاوت آنها ارائه میشود. CTO...

بیشتر بخوانید 0