بایگانی برای نویسنده: Mr Eshaghi

اقدامات قبل از راه‌اندازی کسب‌وکار (قسمت دوم)

اقدامات قبل از راه‌اندازی کسب‌وکار(قسمت دوم)

در گام های اولیه ی این مقاله توضیح دادم که پیش از راه‌اندازی کسب‌وکار احیتاج به یه سری موارد مثل شفاف سازی، سازماندهی و .. نیاز داریم. در گام های پیش رو به ادامه ی مباحث قبلی می پردازیم. گام 7: پیشنها...

بیشتر بخوانید 0